Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

5. maj fondet

Uddelingspolitik for Femte Maj-fonden

Historien

Foreningen Femte Maj Fonden blev oprettet af komiteen for hjælp til danske flygtninge i Vestsverige til minde af Danmarks befrielse den 5. maj 1945. Foreningens medlemmer er i dag Foreningen NORDEN i Danmark, Foreningen Norden i Göteborg, LO-distriktet Vestsverige og den Danske Sømandskirke i Göteborg.

Opgave

Femte Maj fonden har hjemsted i Gøteborg, og har til formål at fremme danske unges viden om svensk kultur samt svensk samfunds- og erhvervsliv gennem støtte til forberedelse af undervisning eller uddannelse i Sverige.

Fondens bidrag

Bidrag, normalt i størrelsen fra 4.000 SEK til maksimalt 30.000 SEK, kan bevilliges til følgende formål:

 • Uddannelse i Sverige for danske unge.
 • Bidrag til praktik gennem studier, både via gymnasieuddannelse eller videreuddannelse.
 • Bidrag til studierejser – vigtigt at det er et spørgsmål om rendyrket undervisning eller uddannelse. Rejsen skal ske indenfor rammen for en grundlæggende uddannelse (teoretisk eller praktisk).
 • Bidrag til studierejser i Sverige for unge danske journalister, forskere, lærere, skuespillere og instruktører.
 • Øvrigt som kan fremme dansk ungdoms forståelse af Sverige.

Ansøgning

Fonden anvender ikke faste ansøgningsblanketter, men ansøgninger skal mindst indeholde:

 • Navn, adresse og telefon til ansøger.
 • Formålet bidraget søges til.
 • Beløbet skal specificeres på forskellige aktiviteter (hvis der er flere).
 • Ansøgningen skal underskrives af ansøger.
 • Iban kode og Swiftnummer til udbetalingen.

Ansøgningen sendes til: Foreningen NORDEN, Vandkunsten 12, 1467 København K eller pr mail. Til landskontoret@foreningen-norden.dk (mrk. Femte Maj Fonden)

Tidsgrænser

 • Senest d. 15. marts skal ansøgninger om tilskud være modtaget.
 • Bestyrelsen for Femte Maj Fonden mødes normalt en gang om året.

Bidrag uddeles ikke mellem de årlige møder.

 • Bidrag uddeles ikke til arrangementer eller aktiviteter som påbegyndes eller gennemføres før d. 5. maj i ansøgningsåret.

 

Rapportering

Projekter der modtager støtte skal sende en skriftlig redegørelse for anvendelsen af bidraget til landskontoret@foreningen-norden.dk

___
Svenska

 

Utdelningspolicy för Stiftelsen Femte Maj-fonden

 

Historia

Stiftelsen Femte Maj-fonden upprättades av Kommittén för hjälp till danska flyktingar i Västra Sverige till minne av Danmarks befrielse den 5 maj 1945. Stiftelsens huvudmän är idag Föreningen Norden Danmark, Föreningen Norden i Göteborg, LO-distriktet Västsverige och Dansk Sømandskirke i Göteborg.

 

Syfte

Femte Maj-fonden som har sitt säte i Göteborg, har till ändamål att genom att lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning i Sverige främja dansk ungdoms kännedom om svensk kultur samt svenskt samhälls- och näringsliv.

 

Stiftelsens bidrag

Bidrag, vanligen i storleksordningen SEK 4.000 till maximalt 30.000, kan beviljas till följande ändamål:

 • Utbildning/vistelse i Sverige för danska ungdomar
 • Bidrag till gymnasieutbildning och eftergymnasiala studier och bidrag till praktik i samband med dessa studier
 • Bidrag till studieresor – viktigt att det är fråga om renodlad undervisning eller utbildning. Resan ska ske inom ramen för en grundläggande utbildning (teoretisk eller praktisk).
 • Bidrag till studieresor i Sverige för unga danska journalister, forskare, lärare, regissörer och skådespelare
 • Övrigt som kan befrämja dansk ungdoms kännedom om Sverige

 

Ansökan

Stiftelsen använder inte förtryckta ansökningsblanketter men ska innehålla minst:

 • Namn, adress, telefon till den sökande
 • Ändamålet för vilket bidraget söks
 • Belopp, specificerat på olika aktiviteter om flera
 • Ansökan ska undertecknas av sökande
 • Kontonummer, bankgiro etc samt bank (Swift-nr) för utbetalning

Ansökan skickas till: Foreningen NORDEN, Vandkunsten 12, 1467 København K eller pr mail. till landskontoret@foreningen-norden.dk (mrk. Femte Maj Fonden)

 

 

Tidsgränser

 • Senast den 15 mars skall ansökningar om bidrag ur stiftelsen vara inkomna.
 • Styrelsen för Stiftelsen Femte Maj-fonden sammanträder normalt endast en gång om året. Bidrag lämnas ej mellan de årliga sammanträdena.
 • Bidrag lämnas ej till arrangemang eller aktivitet, som påbörjats eller redan genomförts före den 15 maj ansökningsåret.

 

Rapportering

Stipendiaterna skall sända en skriftlig redogörelse för användning av stipendiet till landskontoret@foreningen-norden.dk